Bulunduğunuz Sayfa:

AnasayfaBize Ulaşınİnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları Politikamız

Kütahya Ambalaj, çalışmalarında en önemli unsurlardan biri olarak insan öğesini kabul eder. İnsan Kaynakları politikalarının ana hedefi, insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, çalışanların mutluluğu ile kuruluş hedeflerinin ortak bir noktada buluşturulmasıdır.

Kütahya Ambalaj bünyesinde İnsan Kaynaklarının gelişimi ile ilgili olarak ilk çalışma 1998 yılında yapılan ilk Stratejik Plan kapsamında ele alınmıştır. Beş yılı kapsayan bu çalışmada belirlenen beş stratejik amaçtan bir tanesi insan kaynağımızın gelişimine ve eğitimine önem vermek olarak belirlenmiş ve çalışmalara bu tarihten itibaren başlanmıştır.


Kütahya Ambalaj İnsan Kaynakları Vizyonu;

Girişimci, değişime açık, tutkulu insan kaynağımız ile şirketimizin evrensel bir kuruluş olmasını sağlamak.


Kütahya Ambalaj İnsan Kaynakları Misyonu;

Kuruluşumuz hedef ve stratejilerinin, bireysel hedeflere dönüştürülmesini sağlayan ve en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı sürekli kılan, geliştiren ve çalışanımızın kendilerini geliştirebildiği bir değer yaratmaktır.


Kütahya Ambalaj İnsan Kaynakları Politikası;

İnsan Kaynaklarımızın yönetiminde;

• İşe göre istihdam,

• Fırsat eşitliği,

• Zamanında tanıma ve takdir temel prensibimizdir.

Bu prensipler doğrultusunda, çalışanlarımızın motivasyonunu sağlayarak organizasyon yapısını dinamik tutmak, çalışanlarımızı mevcut ve gelecekteki değişimleri hazırlamak, kuruluşumuza yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler kazandırmak politikamızdır.


İşe alma ve kariyer geliştirme;

Kütahya Ambalaj'ın personel temininde temel prensip; Kütahya Ambalaj vizyon ve hedeflerini destekleyecek ve kişilik, yetenek ve tecrübe olarak en uygun niteliklere sahip olan kişilerin, fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda seçilmesidir.

Çalışanların tüm potansiyellerinin farkına varabilmeleri ve gelişimlerini sağlayabilmeleri için bireysel ve ekip düzeyinde öğrenme olanakları sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızın iş deneyimi ile geliştirilmesi, tüm bölümlerimizi kapsayan oryantasyon eğitimi ve her çalışanın kendi bölüm yöneticisi ve diğer çalışanlarının verdiği eğitici destek faaliyetleri ve kuruluş dışı eğitim ile sağlanmaktadır.

ISO 9000 kapsamında işe yeni başlayan çalışanlarımıza görev tanım ve sorumlulukları yazılı olarak verilir.


Ücretlendirme;

Kuruluşumuzda Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında ücret, ücret dışı sosyal yardımlar ve ek ödemeler tam olarak yapılmaktadır. Toplu Sözleşme kapsamında olmayan çalışanlar için ücret değerlendirme sistemine göre ücret politikası uygulanır.


Çalışma Saatleri;

Normal çalışma süresi haftada 45 saattir.

Mesai saatleri Pazartesi-Cumartesi olmak üzere 08.30-17.45 arasındadır. Başlangıç saatleri fabrika ve vardiya durumlarına göre değişebilmektedir.


Yemek ve Servis Hizmetleri;

Kuruluşumuz bünyesinde yemek hizmeti verilmekte ve tüm semtlere servis olanağı sağlanmaktadır.


Sportif Faaliyetler;

Kuruluşumuzda her yıl futbol, voleybol, masa tenisi turnuvaları düzenlenmektedir.


Staj Olanakları;

• Kuruluşumuzda üniversite öğrencilerine sağlanan staj olanağı ile öğrencilerin gelişimlerine destek verilmektedir.

• Başvurular için öğrencilerin bizzat şirketimize staj başvurularını iletmeleri gerekmektedir.

• Staj dönemleri 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasındadır.

• Başvurular Mart ve Nisan ayları içerisinde kabul edilmekte, Mayıs ayı içerisinde öğrencilere kabul edilip edilmediği bilgisi verilmektedir.

Başvurularınız için : iletisim@kutahyaambalaj.com